Toshanskhem Kharbuli

Musician

Shillong,Meghalaya

 • 28
 • Male
 • 10 Yrs Experienced

DJ Archie

Musician

Ernakulam,Kerala

 • 27
 • Male
 • 13 Yrs Experienced

Devargha Goswami

Musician

Kolkata,West Bengal

 • 26
 • Male
 • 4 Yrs Experienced

Anurag Singh

Musician

Pune,Maharashtra

 • 27
 • Male
 • 1 Yrs Experienced

Kunal Sharma

Musician

Gwalior,Madhya Pradesh

 • 28
 • Male
 • 3 Yrs Experienced

Jayant Doraiburu

Musician

Ranchi,Jharkhand

 • 28
 • Male
 • 5 Yrs Experienced

Mannu singh

Musician | Singer

Bengaluru,Karnataka

 • 36
 • Male
 • 6 Yrs Experienced

Ankur Goel

Musician

Roorkee,Uttarakhand

 • 26
 • Male
 • Fresher

Manas Pratim Adhikary

Musician

Guwahati,Assam

 • 32
 • Male
 • 8 Yrs Experienced

Desiga Dharan

Musician

Chennai,Tamil Nadu

 • 34
 • Male
 • 6 Yrs Experienced

Somak Sinha

Musician

Kolkata,West Bengal

 • 31
 • Male
 • 9 Yrs Experienced

Lafreakytahri Hendrix

Musician

Chennai,Tamil Nadu

 • 31
 • Male
 • 20 Yrs Experienced